Técnico Computer Vision and Image Processing en Guipúzcoa –

  • Elgoibar, Spain Ver en mapa
  • publicado 17 horas atrás
  • Publicado: 27/09/2020 - Candidaturas abiertas

Detalles del trabajo

  • Categoría laboral Otros
  • Experiencia Menos de un año
  • Sector-empresa Varias

Descripción del trabajo

IDEKO, S.COOP. busca Técnico Computer Vision and Image Processing para Ideko, S.Coop. Elgoibarren, Computer Vision and Image Processing teknikari baten bila dabil, Machine Visionen erreferentea den eta puntako fotogrametriako teknologietan espezializatuta dagoen Ikerketa Talde batean sartzeko:

ZEREGINAK:
• Industriara aplikatutako I+G proiektuen diseinuan eta garapen teknikoan parte hartu, Machine Visio-nen arloan (fotogrametria, 3D digitalizazioa).
• Ikerketa aplikatua eta irudien prozesamendurako algoritmoen eta belaunaldi berriko algoritmo fotogrametrikoen garapena.
• Proiektuak prestatu eta gauzatu Administrazio Pu-blikoekin eta enpresekin elkarlanean, bai estatu mailako eta nazioarteko enpresekin ere.

—-
Ideko, S.Coop. en Elgoibar, busca incorporar un técnico Computer Vision and Image Processing en un Grupo de Investigación referente en Machine Visión, especializado en tecnologías fotogramétricas punteras.:

FUNCIONES:
• Participar en el diseño y desarrollo técnico de proyectos de I+D aplicados a la industria, en el área de Machine Visión (Fotogrametría, digitalización 3D.)
• Investigación aplicada y desarrollo de algoritmos de procesamiento de imagen y fotogramétricos de nueva generación.
• Colaboración en la preparación y ejecución de proyectos con las Administraciones Públicas y con empresas a nivel nacional e internacional., ESKATZEN DA:
• Prestakuntza: Goi mailako ingeniaritza/Masterra (Informatika-Softwarea / Telekomunikazioak)
• Gai erlazionatuetako doktoregoa edukitzea baloratuko da.
• Hizkuntzak: ingeles maila altua; beste hizkuntza batzuk edukitzea baloratuko da.
• Esperientzia Matematika aplikatuko Software Developmenten.
• Garapen plataformen gaineko ezagutzak (Visual Studio, Matlab, Octave…) eta programazio hizkuntzen gainekoak (C, C++, C#, Python…)
• Gai hauen gaineko ezagutza edukitzea baloratuko da: Machine Vision Software, Machine Vision Hardware eta metrologia dimentsionala, eta garapen plataformak eta liburutegi espezializatuak menderatzea ere baloratuko da.
• Pertsona dinamiko baten bila gabiltza, iniziatiba edukitzea, eta harremanetarako eta taldean lana egiteko gaitasuna izatea.

REQUISITOS:
• Formación: Ingeniería Superior /Máster (Informática-Software / Telecomunicaciones)
Se valorará el doctorado en temáticas relacionadas.
• Idiomas: Nivel alto de inglés, valorándose otros idiomas.
• Experiencia en Software Development de Matemática aplicada.
• Conocimientos de plataformas de desarrollo (Visual Studio, Matlab, Octave…), lenguajes de programación (C, C++, C#, Python…).
• Se valorará conocimiento en Machine Visión Software, Machine Visión Hardware, metrología dimensional, dominio de plataformas de desarrollo y librerías especializadas.
• Persona dinámica y resolutiva, con iniciativa, con capacidad de relación y de trabajo en equipo.. Trabajo clasificado como: Tecnología e informática

Perfil requerido

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio!