Tècnic de justícia – Plataforma per la Llengua

  • Barcelona - Barcelona, Spain Ver en mapa
  • publicado 7 horas atrás
  • Publicado: 19/01/2021 - Candidaturas abiertas

Detalles del trabajo

  • Categoría laboral Otros
  • Experiencia Menos de un año
  • Sector-empresa Varias

Descripción del trabajo

La Plataforma per la Llengua, l’ONG del català, és una entitat dinàmica i en constant evolució que des de fa més de 25 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits. Durant aquest temps ha acabat esdevenint un referent en la normalització i la planificació lingüístiques del domini lingüístic, alhora que ha guanyat molta repercussió social. Compta amb més de 23.000 socis i amb una xarxa de voluntariat repartida per tot el domini lingüístic molt compromesa per la seva llengua. També és una associació arrelada al territori i en constant contacte amb entitats i organismes afins. La Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic d’elaboració d’informes i de dinamització de campanyes pel català dins de l’àmbit jurídic.

Llicenciatura o grau en dret.

Capacitat d’actuació en els casos de vulneració dels drets dels ciutadans i els consumidors i l’incompliment de les obligacions legals d’empreses i administracions.

Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (organitzar, dissenyar i fer el seguiment de recursos presentats, dels aspectes jurídics de documents, estudis i campanyes sobre el català).

Capacitat de comunicació i de relacions públiques.

Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació.

Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip.

Informàtica: domini general d’eines informàtiques. Word, Excel i internet.

Coneixement dels entrebancs en la normalització del català a la justícia.

Motivació per la defensa de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia.

Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent com a mínim al nivell C).

Coneixements sobre legislació lingüística, dret administratiu, constitucional i estatutari i de la Unió Europea.

Coneixement de l’Administració i el seu funcionament.

Perfil requerido

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio!
Conéctese para inscribirse