• Home
  • ofertas de empleo
  • “Direcció de persones, financera, administrativa i de suport” de smcatalunya – Federació Salut Mental Catalunya

“Direcció de persones, financera, administrativa i de suport” de smcatalunya – Federació Salut Mental Catalunya

  • Barcelona - Barcelona, Spain Ver en mapa
  • publicado 1 día atrás
  • Publicado: 17/01/2021 - Candidaturas abiertas

Detalles del trabajo

  • Categoría laboral Otros
  • Experiencia Menos de un año
  • Sector-empresa Varias

Descripción del trabajo

Salut Mental Catalunya és la marca compartida per Federació Salut Mental Catalunya i

Fundació Salut Mental Catalunya.

L’aliança de les 2 entitats permet assolir molts reptes que sols no s’haguessin pogut

aconseguir. Aquesta aliança té la voluntat de fer un pas endavant, reforçar els seus projectes

propis i continuar treballant per a la millora de la salut mental en tots els àmbits, compartint

estratègies i optimitzant recursos.

La Federació aglutina més de 70 entitats de tot Catalunya de familiars, persones amb

problemes de salut mental i amics. Dóna serveis a les entitats federades, a la població en

general, treballa per la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora

de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu.

La Fundació promou la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut

mental i dels seus familiars, afavorint la seva autonomia i integració social, i potenciant el seu

desenvolupament personal en la comunitat. Gestiona serveis de cartera de la llei de serveis

socials i programes adreçats a l’atenció directa de la persona amb trastorn mental.

1. DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Actualment, l’entitat està en un procés de cerca d’una persona per responsabilitzar-se de les

àrees de Persones i Financera, d’Administració i Suport. Aquesta persona dependrà

directament de la Direcció General de SMCatalunya i formarà part de l’equip directiu del grup.

Així mateix, gestionarà un equip de treball d’entre 5 i 8 persones per a l’assoliment dels

objectius globals i de les seves àrees de responsabilitat directa.

Principals funcions i responsabilitats:
• Direcció i gestió econòmica-financera de les dos entitats (supervisió de la comptabilitat,

informes mensuals de gestió), direcció pressupostària (elaboració dels pressupostos

anuals i anàlisi de desviacions), gestió de la tresoreria i contacte amb les entitats

bancàries.

• Gestió de persones (avaluació i desenvolupament professional, polítiques laborals,

teletreball, horaris i vacances, convenis, etc.), participació i clima laboral (supervisió

de les altes, baixes, contractes, nòmines, assegurances socials).

• Coordinació administrativa i de suport (relació amb proveïdores, missatgeria,

centraleta, eines i recursos de treball, etc.).

• Coordinació del manteniment dels centres de treball del grup i relacions amb tercers

contractats (empreses neteja, manteniment, lloguers locals, etc).

• Interacció amb els serveis professionals contractats (gestoria, assessors diversos,

etc.)

• Gestió de l’equip de treball de l’àrea de Persones i de l’àrea de Finances, Administració

i Suport

• Participació en l’equip directiu, reportant directament a la direcció general i assumint

funcions de representació institucional en el marc de les seves àrees de

responsabilitat, treballant coordinadament amb la resta de direccions per a la

implementació de la visió estratègica dels òrgans de govern i la bona gestió de les

entitats

2. PERFIL PERSONAL I PROFESSIONAL

Persona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amant dels reptes i amb un esperit de

millora continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre

decisions i de gestionar persones.

• Formació: titulació Superior en ADE, Econòmiques, Diplomatura en Empresarials, o

similar.

• Experiència laboral mínima de deu anys i d’uns tres anys en posicions similars.

• Coneixements experts i demostrables en comptabilitat i finances.

• Coneixements experts i demostrables en eines informàtiques i de gestió: paquet

Microsoft Office amb nivell avançat, gestió de BBDD i programes de gestió ERP.

• Idiomes: Català nivell C, desitjable coneixements d’anglès.

• Desitjable coneixement del sector de la salut mental

• Desitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sector

• Desitjable coneixements d’administració laboral

3. COMPETÈNCIES

• Persona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en

equip

• Capacitat de presa de decisions: persona capaç de prendre decisions i de

gestionar en entorns complexes.

• Organització i rigorositat: persona organitzada, detallista i rigorosa en la

seva acció diària, capaç de decidir accions amb la informació disponible.

• Gestió de persones: persona experta en la gestió de persones, des del punt

de vista professional i emocional. Es busca capacitat de generar, liderar i

cohesionar equips diversos i per projectes envers la missió de l’organització.

• Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the

box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.

• Transformació digital: perfil d’emprenedor intern i bon coneixedor de les

eines necessàries per poder transformar des del punt de vista tecnològic la

part de l’organització que d’ella depèn, a fi d’optimitzar recursos per

aconseguir millors resultats

4. CONDICIONS LABORALS

• Incorporació: immediata

• Jornada laboral: a temps complert

• Tipus contracte: indefinit

• Remuneració: segons l’experiència aportada i escala salarial de l’entitat

• Conveni: Oficines i despatxos

• Lloc de treball: Barcelona

Perfil requerido

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio!