IDEKO

Senior data scientist – Elgoibar

Oferta de trabajo en Elgoibar

Datu-analista baten bila gabiltza, IAko taldeko jardueren buru izan dadin, IKT arloaren barruan.IDEKOko eta enpresa bezeroetako diziplina anitzeko taldeekin lankidetzan arituko da, komunikazio eraginkorrerako, zorroztasunerako, lidergorako eta erabakitzeko gaitasuna garatuz.ZEREGINAK:Industria-enpresentzako IAko proiektuak definitzea eta gauzatzea Idekoko adimen artifizialeko taldearen barruan, IAko proiektuen zuzendaritza teknikoa eta zuzendaritza zientifikoa.——————————————————– Buscamos a una persona analista de datos para que lidere las actividades del grupo de IA dentro de la línea de TICA.Estará en colaboración con equipos multidisciplinares tanto de IDEKO como de las empresas clientes, desarrollando y mostrando una aptitud hacia la comunicación eficaz, rigurosidad, liderazgo y mente resolutiva.FUNCIONES:Definir y ejecutar proyectos de IA para empresas industriales Dirección técnica de proyectos y dirección científica de IA dentro del grupo de inteligencia artificial de Ideko.

¿Qué necesitas?

ESKATZEN DA: Informatika Ingeneritzan edo Matematikan graduatua zara eta esperientzia duzu?Ez bilatu gehiago, zure zain gaude! Formakuntza: Ingeniaritza informatikoa edo Matematikan goi-mailako tituludunak (lizentziatura, masterra edo doktoregoa).Hizkuntzak: Ingelesa aurreratua.Gutxienez 5 urteko esperientzia antzeko esparruetan.Ezagutzak:Proiektuen kudeaketa Machine Learning, Deep Learning eta Data Scienceren teknika eta algoritmoak menderatzea.Esperientzia praktikoa garapen-frameworketan: Keras, Numpy, Pandas, Java, Python, R eta AWS.Estatistika aplikatua, banaketak, etab.Datuak diseinatzeko ereduak, dimentsioereduak.Datu-base erlazionalak eta NO-SQL menderatzea.Softwarea garatzeko metodologia arinak.ESKAINTZEN DA: Gustatuko litzaizuke etengabeko garapena sustatzen duen ingurune berritzaile batean lan egitea eta puntako teknologiako proiektuetan parte hartzeko aukera izatea?Lantokia: CFAA-ko Zamudioko instalazioak eta/edo IDEKOren Elgoibarko instalazioak.Ordutegi-malgutasuna Erabakietan parte hartzeko aukera izatea.Konfidentzialtasuna bermatzen da.——————————————– REQUISITOS: ¿Estas graduado/a en Ingenería Informatica o Matemáticas y tienes experiencia?¡No busques más, te estamos esperando! Formación: Titulados Superiores (Licenciatura, Máster o Doctorado) en Ingeniería Informática o Matemáticas.Idiomas: Inglés avanzado.Experiencia mínima de 5 años en ámbitos similares.Conocimientos:Gestión de proyectos Dominio de técnica y algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y Data Science.Experiencia práctica en frameworks de desarrollo cómo Keras, Numpy, Pandas, Java, Python, R, y AWS.Estadística aplicada, distribuciones… Patrones de diseño de datos, modelos dimensionales.Dominio de bases de datos relacionales y NOSQL.Metodología ágiles de desarrollo software.SE OFRECE: ¿Te gustaría trabajar en un entorno innovador donde se garantiza el desarrollo continuo y tener la oportunidad de participar en proyectos altamente tecnológicos?Lugar de trabajo: Instalaciones de CFAA en Zamudio y/o instalaciones de IDEKO en Elgoibar.Flexibilidad horaria Participación en la toma de decisiones Se garantiza confidencialidad.
INSCRIBIRSE