Adecco

Electromecànic/a Polivalent (Besalú) – Besalú

Trabajo en Besalú

Tens experiència com Electromecànic/a? Busques una posició estable?Si és així, segueix llegint!Des d'Adecco Selecció estem en la recerca d'un/a Electromecànic/a Polivalent per un dels nostres clients, una empresa del sector textil ubicada a Besalú.Quina serà la teva missió? Garantir el correcte funcionament de la maquinària per poder portar a terme la producció requerida. Portaràs a terme el manteniment preventiu i correctiu de la maquinària així com el suport puntual al departament de producció de diverss tasqus. Per tant, busquem un perfil molt polivalent, amb alta capacitat de treball en equip i cooperació.Quines seran les teves principals funcions i responsabilitats?– Suport al departament de producció en diverses tasqus quan es requereixi.– Amb el suport d'una empresa externa de manteniment electromecànic, haurà de dur a terme revisions sistmàtiques dels sistemes electromecànics per localitzar avaries i anomalies de funcionament i daignosticar les seves causes.– Proposar accions correctores.– Reparar, verificar i posar a punt els equips.– Reparar els elements deteriorats; ajustar els paràmetres (velocitat, so, vibració, etc.), en els equips electromecànics i posar-los a punt.– Organitzar el treball segons els plànols de revisió de la indústria i preparar els equips, eines i materials necessaris per exercir el seu treball.– Redactar informes de les intervencions dutes a terme.– Exercir l'ocupació respectant les normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i salut laboral.Requisitos– Experiència laboral prèvia portant a terme funcions de manteniment preventiu i correctiu industrial electromecànic. – Coneixements de mecànica, electricitat, electrònica i pneumàtica. – Competències de treball en equip i cooperació. – Disponibilitat horària per fer guàrdies un diumenge al mes.Requisits desitjables: – CFGM en Equips i Instal·lacions Electrotècniqus / CFGS en Mecatrònica Industrial.¿Qué ofrecemos?– Horari flexible, negociable en base a les necessitats de el/la candidat/a. – Salari negociable en base a l'experiència i els coneixements aportats. – Posició estable, contractació indefinida directa per empresa.Puesto en Besalú con trabajo a Tiempo completo (Indefinido)
INSCRIBIRSE