IDEKO

Datuen Zientziarako Ingeniaria/ Ingeniera/o en Data Science – Elgoibar

Oferta de trabajo en Elgoibar

IDEKO S.Koop.en, Datuen Zientziarako ikerlari baten bila gabiltza, IKT eta Automatizazio lineako taldera inkorporatzeko.Ikerketa talde honek, ekoizpen prozesuetarako eta fabrikazio ingurune adimenduetarako soluzio digitalak garatzen ditu.ZEINTZUK IZANGO DIRA ZURE ZEREGINAK?Datuak prozesatzea, garbitzea eta egiaztatzea, ondoren aztertzeko produkzioaren optimizazioaren, mekanizazio-prozesuaren eta makinen izaeraren esparruan.Ad hoc datuak aztertzea eta aurkeztea, bistaratze-tekniken bidez.Anomaliak detektatzeko eta makinaren errendimendua kontrolatzekosistema automatikoak garatzea.Datuak bistaratzea eta aurkeztea modu eraginkorrean, horietan oinarritutako zerbitzu berriak garatu ahal izateko.——————————————————– En IDEKO S.Coop.buscamos a una persona investigadora en Data Science para incorporarse a la línea de TIC´S y Automatización.Este equipo desarrolla soluciones digitales para procesos productivos y entornos de fabricación inteligentes.¿CUALES SERÁN TUS FUNCIONES?Procesamiento, limpieza y verificación de datos para su posterior análisis en el ámbito de la optimización de la producción, proceso de mecanizado y condición de las máquinas.Análisis y presentación de datos ad-hoc mediante técnicas de visualización.Desarrollo de sistemas automáticos de detección de anomalías y control de rendimiento de máquina.Visualización y presentación efectiva de datos que permita desarrollar nuevos servicios basados en los mismos.

¿Qué necesitas?

ZER ESKATZEN DUGU?Pertsona analitikoa eta zorrotza bilatzen dugu, diziplina anitzeko taldeetan lanean aritzeko gaitasuna duena eta baita ere, harremanetarako eta komunikaziorako trebetasunak izatea.Formazioa: Lizentziatura, Masterra edo Doktoretza Ingeniaritza Informatikoan edo Matematikan edo antzekoetan.Hizkuntzak: Ingelesa maila aurreratua.Esperientzia: Data Science toolkits (Python, R, Matlab baloratuko dira) eta datuak bistaratzeko tresnetan.Ezagutzak:Estatistika aplikatua, banaketak, estatistika-testak, etab.Machine learning teknika eta algoritmoak menderatzea.Datuak diseinatzeko ereduak, dimentsio-ereduak Datu-base erlazionalak eta NO-SQL menderatzea Pertsona analitikoa eta zorrotza, diziplina anitzeko taldeetan lanean aritzeko gaitasuna duena, harremanetarako eta komunikaziorako trebetasunak ZER ESKAINTZEN DIZUGU?Lantokia: CFAA-ko Zamudioko instalazioak eta/edo IDEKOren Elgoibarko instalazioak.Lankidetza bezero diren enpresetako hainbat ikerketa-talderekin eta diziplina anitzeko talderekin.Garapen profesionala ingurune berritzaile batean, eta bikaintasunera argi bideratutakoan.Proiektu oso teknologikoak, produktu berriak sortzea, garatzea eta inplementatzea.Lanean hastea: berehala ——————————————————– ¿QUE RESQUISITOS PEDIMOS?Buscamos a una persona analítica y rigurosa, con capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares, habilidades de relación y comunicación.Formación: Licenciatura, Máster o Doctorado en Ingeniería Informática, Matemáticas o similares Idiomas: Inglés nivel avanzado.Experiencia: mínima de 1 año en ámbitos similares.Experiencia en Data Science toolkits (Python) y en herramientas de visualización de datos.Conocimientos: Estadística aplicada, distribuciones, test estadísticos, etc.Dominio de técnica y algoritmos de machine learning.Patrones de diseño de datos, modelos dimensionales.Dominio de bases de datos relacionales y NO-SQL.Persona analítica y rigurosa, con capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares, habilidades de relación y comunicación ¿QUE TE OFRECEMOS?Lugar de trabajo: Instalaciones de CFAA en Zamudio y/o instalaciones de IDEKO en Elgoibar.Colaboración con diferentes grupos de investigación y equipos multidisciplinares de las empresas cliente Desarrollo profesional en un entorno innovador y con clara orientación a la excelencia.Proyectos altamente tecnológicos, creación, desarrollo e implementación de nuevos productos.Incorporación: Inmediata.
INSCRIBIRSE