TAULI

(22_183_SM_INF) 10 INFERMERS/INFERMERES – Sabadell

Oferta de trabajo en Sabadell

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per l’àmbit de Salut Mental, necessitem incorporar 10 INFERMERS/INFERMERES.ES VALORARÀ:Experiència mínima acreditada de 1 any a l’àmbit de salut mental en població adulta i/o infanto-juvenil.Especialitat en infermeria de salut mental.Màster o postgrau d'infermeria en salut mental o equivalent (realitzat, en curs o en disposició de fer-ho).Formació continuada en salut mental.Interès o experiència en docència i recerca.Competències: Compromís professional i institucional.Treball en equip interdisciplinari, col·laboració i cooperació.Expertesa professional en l'àmbit de salut mental.Organització, planificació, implementació, seguiment i avaluació.Iniciativa i proactivitat.Flexibilitat i aprenentatge.Facilitació del canvi.Orientació a la persona i família.Orientació a resultats.Comunicació i relacions interpersonals.Empatia Autocontrol i tolerància a la pressió.Autogestió d’emocions.S’OFEREIX: Incorporació immediata a l’equip de treball d’ Infermera del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari.Institució amb una amplia experiència docent, en recerca i formació continuada especialitzada.Contracte de substitució fins a la cobertura definitva de la vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible.Condicions laborals establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada anual a temps complet i parcial, en torn de matí, tarda i nit de dilluns a diumenge.

¿Qué necesitas?

Titulació de grau o diplomatura en infermeria.
INSCRIBIRSE